Korte Workshops

 

1. Bezield Werken:

Een bezield mens levert een grote bijdrage vanuit datgene wat essentieel is. Hoe kunnen medewerkers en organisaties zorgen dat mensen vanuit hun bezieling werken? Hoe kunnen we de draai maken van controle en wantrouwen naar volwassenheid en verantwoordelijkheid? In deze workshop onderzoeken we wat er nodig is om individuele bezieling meer toe te laten, zowel vanuit de kant van de medewerker als de organisatie, zodat ieders kwaliteit en talent vrijer kan stromen.

2. Synergie: 1+1>2

Synergie betekent dat het geheel meer is dan de som der delen. In deze workshop ervaren deelnemers door een groepsoefening dat synergie bestaat. Vervolgens ontdekken deelnemers de noodzakelijke voorwaarden om tot synergie te komen. Het resultaat van deze workshop is het toegenomen bewustzijn in een groep dat de inbreng van alle individuen bijdraagt aan het succes, mits aan de voorwaarde is voldaan dat elke inbreng met respect wordt ontvangen.

3. Persoonlijke ontwikkeling:

Innerlijke voorkeuren Zicht krijgen op innerlijke voorkeuren via de vragenlijst van MBTI® (Myers Briggs Type Indicator). Iedereen heeft van nature verschillende innerlijke voorkeuren om bijvoorbeeld energie te krijgen, informatie te verzamelen of beslissingen te nemen. Het invullen van de MBTI®-vragenlijst geeft een groter begrip van die innerlijke voorkeuren. Het geeft acceptatie dat individuele voorkeuren niet beter of slechter zijn dan die van anderen, maar anders. De MBTI®-uitkomsten helpen bovendien om de voorkeuren van een ander te snappen en van daar uit effectiever samen te werken.

4. Persoonlijke ontwikkeling:

Aan de slag met je gedrag Persoonlijke Effectiviteit is het vermogen om gedrag bewust in te zetten om zo gestelde doelen te bereiken. We bespreken een aantal te ontwikkelen eigenschappen die persoonlijke effectiviteit bevorderen. Zo besteden we veel aandacht aan pro-activiteit, bewust meer verantwoordelijkheid nemen en de mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen.