Marmer ~ Bezield werken

Marmer ondersteunt organisaties en mensen die vanuit bezieling willen werken.

Organisaties waarin mensen verbinding en betrokkenheid met een gezamenlijk doel ervaren, verantwoordelijkheid nemen voor wat zij bijdragen en in wederzijds vertrouwen met elkaar werken aan de realisatie van hun doel.

Werken in een organisatie brengt op deze manier levensvervulling en geeft de impulsen om ook als individu te ontplooien. Ieder mens levert een unieke bijdrage in de organisatie waar hij/zij voor kiest. Het verschil tussen de individuen kan groot zijn en leidt tot het gezonde spanningsveld waar vernieuwende, creatieve prestaties uit voort kunnen komen.

Deze vorm van organiseren vraagt een houding van elk lid van de organisatie die gekenmerkt kan worden als: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, openheid en bereidheid om zichzelf verder te leren kennen, zodat talenten en kwaliteiten uiteindelijk vrij naar buiten kunnen komen, aansluitend op de behoeften van de organisatie.

De visie van Marmer is dat hoe meer mensen zichzelf zijn, hoe vrijer hun kwaliteiten en talenten naar buiten komen, hoe effectiever ze zijn in de dingen die ze ondernemen. Dat geldt ook voor een organisatie. Hoe meer een organisatie een weerspiegeling is van de verbondenheid van de leden ten aanzien van een bepaald doel en ten opzichte van elkaar, hoe vrijer ze zich zullen bewegen naar hun klanten en hoe effectiever ze daarin zijn.

In september 2023 start de training Mezelf Vormgeven; hoe ga ik om met de veranderende wereld?

Klik hier voor meer informatie.