Individuele Coaching

Coachen is een hulpmiddel om persoonlijk effectiever te worden. In een coachingstraject neem je afstand van je dagelijkse werk. Je wordt je bewust van hoe jij werkt. Vanuit dat bewustzijn ga je op zoek naar verbeteringen. Vaak zien we dat het serieus nemen van je eigen gevoelens een belangrijke stap is in je bewustwording. Je gevoelens geven je informatie over hoe de dingen gaan.

Soms worden innerlijke belemmeringen bewust of de gevolgen van aangeleerde normen en waarden duidelijk. Met dit inzicht kun je nieuwe keuzes maken en gaan oefenen om je gedrag daar op aan te laten sluiten. Resultaat is steeds dat je meer in contact komt met wat je bezieling is, dat je handelen meer aansluit bij wie je bent met als gevolg dat je persoonlijk effectiever wordt.

Frequentie
In het algemeen is de frequentie van gesprekken aan het begin van het traject hoger dan in het vervolg van het traject, bijvoorbeeld afnemend van 2 à 3 keer per maand naar 1 keer per maand.