Onze Klanten

Trainingen en organisatie-advies:
o.a. KPN, TNO, TBI Acdmy, TBI/MDB, VSL, Nashuatec (tegenwoordig Ricoh), AEGON, Belastingdienst, DrieMaasStede Zorginstelling, Ordina Utopics, PANalytical, Ludatic, F-LinQ, Vanderlande Industries.

 

Individuele begeleiding:
o.a. Ricoh/Nashuatec, diverse ministeries, TNO, KPN, AEGON, IGZ, ANWB, Ahold, Arboned, Rijkswaterstaat, diverse universiteiten, gemeenten Den Haag, Amsterdam, Zoetermeer en Voorburg, provincie Zuid Holland, Koninklijk Conservatorium Den Haag, ASTP, MEE, OntwikkelingsBedrijf Rotterdam, Hermes Bouw, Raad van State, Hoge Raad, De Hypotheker, Dura Vermeer, Jantje Beton, Heerema Marine Contractors, Aon, HTM, Strukton, Vanderlande Industries, Waag Society, Nelen & Schuurmans, Jantje Beton.

klanten

Een reactie van Ludatic:
Afgelopen jaar heeft de directie van ons bedrijf Ludatic 2 sessies gedaan bij Marmer ~ Bezield Werken. Doel van de sessies was het herijken van de bedrijfsstrategie en ‘alle neuzen in dezelfde richting’ krijgen. In de eerste sessie heeft Marmer geholpen bij het helder krijgen en oplossen van persoonlijke blokkades en (onderlinge) conflicten. In de tweede sessie heeft Marmer geholpen bij het helder krijgen van de doelstellingen van het bedrijf.

Marmer heeft veel oog voor de persoon in een organisatie. De focus ligt op persoonlijke groei en uitdagingen, niet zozeer op het verbeteren van bedrijfsprocessen, e.d. In een atmosfeer van vertrouwen en acceptatie wordt met zijn allen gekeken naar datgene wat een ieder drijft, naar persoonlijke doelen en naar datgene wat ons daarvan afhoudt / kan houden. Marmer heeft geholpen bij het bepalen van onze bedrijfsstrategie door op een persoonlijk niveau de directie te helpen tot elkaar te komen. Hierbij werd gebruik gemaakt van invoelendheid in combinatie met rationele vermogens om zodoende diep door te dringen in wat echt willen/wilden.

Mede dankzij de hulp van Marmer is ons bedrijf een nieuwe tijdperk ingegaan, waarbij:

  • wij een beter evenwicht hebben gecreëerd tussen creativiteit, commercie en passie,
  • we met zijn allen duidelijk voor ogen hebben wat de (bedrijfs)doelstellingen op de middellange en lange termijn zijn,
  • en waarin we meer tijd en aandacht hebben voor het persoonlijke leven van alle medewerkers.