Onze aanpak

De kern van de Marmer aanpak is Samen. De organisatie heeft een thema waar zij stappen in wil zetten. Wij onderzoeken samen de situatie, ontdekken waar de eventuele knelpunten liggen, betrekken de mensen die het aangaat, onderzoeken waar knelpunten kunnen transformeren door bezieling, en maken samen een plan om tot de gewenste ontwikkeling te komen, dat door iedereen onderschreven wordt en waar ieder zijn eigenheid in kwijt kan. Wij en ieder lid van de organisatie nemen de verantwoordelijkheid om tot het gewenste resultaat te komen.

Iedere vraag van een organisatie is anders. Alleen in samenwerking kan de juiste aansluiting op de vraag plaats vinden. De Marmer adviseur (bege)leidt het proces om uiteindelijk tot de gewenste ontwikkeling te komen. De adviseur schuwt, waar nodig, de confrontatie niet om voorbij de moeilijke punten te komen.

De vormen, die gekozen kunnen worden om de doelstellingen te bereiken, zijn:

  • coaching: via individuele begeleiding werken aan persoonlijke ontwikkelingspunten;
  • loopbaanbegeleiding: een stap zetten op weg naar volgend werk waarin iemand zijn/haar bezieling kwijt kan.

Daarnaast verzorgt Marmer korte workshops om kennis te maken met het werk met Marmer.