Onze USP’s

Marmer ondersteunt mensen en organisaties die vanuit bezieling willen werken.

Onze Unique Soul Points zijn: Vanuit een benadering gericht op de individuele ontwikkeling van mensen komen tot een organisatie die werkt vanuit volwassenheid en verantwoordelijkheid.

Dit door medewerkers te ondersteunen.

  • in het bewustworden van hun eigen bezieling;
  • in het contact maken met zichzelf, en hen helpen zichzelf te zijn, om authentiek te zijn;
  • hun talenten en kwaliteiten vrij en vrijelijk naar buiten te brengen;
  • om stil te staan bij wat hun leven en werk zinvol en zingevend maakt;
  • hun eigen waarden te toetsen aan die van de organisatie;
  • in het aangaan van hun individuele verantwoordelijkheid;
  • om hun bijdrage in het grotere geheel te leveren en te ervaren; zodat werken niet meer voelt als werken.

En door de organisatie te ondersteunen

  • tot het stimuleren van volwassenheid, en te werken vanuit individuele verantwoordelijkheid;
  • om zich te organiseren op basis van volwassenheid en verantwoordelijkheid in plaats van wantrouwen en controle;
  • tot onderlinge openheid vanuit wederzijds vertrouwen;
  • tot een verbinding met klanten vanuit een volwassen gemotiveerde houding;
  • tot bereidheid om elkaar te ondersteunen en elkaar direct en open aan te spreken;
  • om op alle niveaus verbondenheid met het grotere geheel te ervaren;

zodat de organisatie een grote aantrekkingskracht heeft en buitengewone prestaties levert.