Training Ontwikkelen van een Bezielde Loopbaan

 

Loesje GPS 300pxSta eens even stil. Laat de drukte. Klopt het allemaal nog waar je mee bezig bent? Krijg je nog voldoende energie van alles wat je doet? Welke signalen zijn er?

Met enige regelmaat is het goed om jezelf deze vragen te stellen. En wellicht is het antwoord dat je minder energie krijgt van je huidige werkzaamheden. Of dat je merkt dat je meer energie wilt steken in een kwaliteit of talent dat zich de laatste jaren aan het ontwikkelen is.
Kortom: hoe zorg je er voor dat je de komende jaren enthousiast kan blijven werken met het kunnen inzetten van al je talenten en kwaliteiten? Misschien zelfs met onvermoede talenten waarvan je je nog nauwelijks bewust bent.

De training ‘Ontwikkelen van een Bezielde Loopbaan’ biedt je de mogelijkheid om het stuur van je eigen loopbaan (opnieuw) in handen te nemen.
In de training ga je:

 • zicht krijgen op wat jij wilt: ontdekken waar je met enthousiasme de komende jaren je energie in wilt steken; realistisch en uitdagend aan de grenzen van de mogelijkheden van jouw talenten en kwaliteiten.
 • pro-actief vorm geven aan je toekomst: je zo verbinden met datgene wat je wilt dat het werkelijkheid wordt.

Dit betekent dat je je mogelijkheden vergroot (en dat hoeft niet automatisch tot een andere baan of functie te leiden).

Doelgroep
Je bent welkom als je de ambitie hebt om jezelf en je loopbaan te ontwikkelen en je inzetbaarheid te vergroten. Deelname is op vrijwillige basis (je bent dus niet gestuurd)!

Leerdoelen en resultaat
Hoofddoelstelling:
Je eigen persoonlijkheid en loopbaan ontwikkelen zodat je je mogelijkheden verbreedt en hier zelf verantwoordelijkheid voor neemt.

Doelstellingen:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling; van ‘geleefd worden door de omstandigheden’ naar ‘pro-actief vorm geven aan je eigen toekomst’;
 • Het ontdekken en willen bereiken van doelen die zich aan de grenzen van jouw mogelijkheden bevinden;
 • Bovenstaande doelen leiden tot het verbreden van je inzetbaarheid; het bewust ontwikkelen van je eigen loopbaan.

Resultaat
Het concrete resultaat van de training is een individueel Inzetbaarheidsplan. Het is de weerslag van wat jij wijzer bent geworden over wat jij wilt in je werk en hoe je dat vorm gaat geven.
Mogelijke onderdelen hiervan zijn competentie-ontwikkeling (bijv. coachingsvaardigheden) of functiegerelateerde ontwikkeling (bijv. inhoudelijke verbreding), beter zicht op je eigen kwaliteiten, talenten en ambities en een pro-actieve houding om je loopbaan verder in te vullen.
De ervaring leert dat je na afloop van de training klaar bent om vol energie je Inzetbaarheidsplan te gaan verwezenlijken.

Opbouw en inhoud programma
De inhoud van de training volgt twee parallelle lijnen: persoonlijkheidsontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
De onderwerpen die in de training aan bod zullen komen, zijn onder andere:

 • Inzicht in je eigen karakter (talenten, kwaliteiten, gedrag, overtuigingen, valkuilen)
 • Koppeling van karakter aan loopbaanvoorkeuren
 • Pro-activiteit
 • Ontdekken van je verlangens en verborgen kwaliteiten en talenten
 • Contact maken met en het verwezenlijken van je ambitie
 • Aandacht voor de obstakels om je verlangens en ambitie te realiseren
 • Waarden: inzicht in wat belangrijk voor je is
 • Loopbaanankers: inzicht in je motieven die je loopbaankeuzes bepalen
 • Beïnvloedingsstijlen: inzicht in je ‘voorkeurs’gedrag en het oefenen in andere stijlen
 • Inzetbaarheidsplan

Karakter van de training
De training is een intensieve ontdekkingstocht naar vele aspecten van je loopbaan en jouw persoonlijkheid die daarmee samen hangt. De werkvormen die gebruikt worden zijn onder andere zelfreflectie, opdrachten, inspiratie, vragenlijsten, feedback, bespreken van ervaringen en vaardigheidsoefeningen.

Groepsgrootte
Maximaal 8 deelnemers.

Praktische informatie:
De training wordt gegeven op 5 dagen (van 9.30 tot 16.30 uur), steeds met een tussentijd van ongeveer 3 weken. In die 3 weken krijg je opdrachten ter verdere uitwerking en toepassing. De training vindt plaats op:

 • nieuwe data nog onbekend.

De kosten bedragen € 1.495,- (excl. BTW).