Training Persoonlijke Effectiviteit

Doelstelling

Persoonlijke Effectiviteit is het vermogen om je gedrag bewust in te zetten om zo gestelde doelen te bereiken. De doelstelling van deze training is om je zelfbewustzijn te vergroten en je inzicht te vergroten in de consequenties van je gedrag. Vanuit dit bewustzijn ga je een aanzet maken tot effectiever gedrag. We zullen afsluiten met het maken van een Persoonlijk OntwikkelPlan, dat aanknopingspunt is voor je verdere ontwikkeling.

Inhoud
De onderwerpen die in de training aan bod zullen komen, zijn:

 • Inzicht in je eigen karakter;
 • Model over persoonlijke effectiviteit over met name pro-activiteit, effectiviteit in samenwerken, overtuigen (invloed uitoefenen) en onderhandelen;
 • Authenticiteit;
 • Feedback geven en ontvangen;
 • Beïnvloedingsstijlen;
 • Time Management;
 • Kwaliteiten en competenties;
 • Persoonlijk OntwikkelPlan.

Resultaat
Aan het eind van de training

 • heb je meer inzicht in je eigen handelen en het effect daarvan op je omgeving;
 • ben je beter in staat feedback te geven en te ontvangen;
 • heb je meer kennis van je eigen kwaliteiten en valkuilen;
 • ben je meer in staat contact te maken met je eigen waarden als leidraad voor de inrichting van je (werkzame) leven;
 • heb je meer inzicht in je eigen voorkeuren en de gevolgen die dat kan hebben op je eigen effectiviteit;
 • ben je in staat duidelijker je eigen grenzen te stellen en daar op een neutrale manier over te communiceren aan collega’s.

Ervaringen
De training wordt als zeer intensief ervaren. Het vraagt openheid en bereidheid van de deelnemers om naar zichzelf te kijken. Deze training is in de afgelopen jaren bij een grote organisatie 6 à 10 keer per jaar gegeven, met als gemiddelde evaluatiescore van de deelnemers 4,4 (op een 5-puntsschaal).

Doelgroep
Deze training is bestemd voor jonge professionals; HBO-ers/academici met ongeveer 1 tot 5 jaar werkervaring.

Praktische informatie
De training wordt gegeven in 2 blokken van elk 2 dagen met programma op de tussenliggende avond. Tussen de 2 blokken zit een periode van ongeveer 4 weken om het ervarene in de praktijk toe te passen.

Eerstvolgende data:
Op dit moment verzorgen we deze training alleen in company (dus voor een groep van deelnemers uit hetzelfde bedrijf).