Privacy-verklaring

 
MARMER ~ Bezield Werken, gevestigd aan Copernicusstraat 29, 2561 VP Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.
Contactgegevens:
https://www.bezieldwerken.net
Copernicusstraat 29
2561 VP Den Haag
Telefoonnummer: +31 70 3637347
Marcel Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van MARMER ~ Bezield Werken.
Hij is te bereiken via avg@bezieldwerken.net.

Doel van verzameling persoonsgegevens
MARMER ~ Bezield Werken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het versturen van facturen,
 • het contact opnemen voor het plannen van afspraken,
 • het verzenden van een nieuwsbrief,
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Tevens verwerkt MARMER ~ Bezield Werken die gegevens waartoe zij wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het voldoen aan de belastingwetten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MARMER ~ Bezield Werken verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De eventueel door jou aangegeven gegevens over gezondheid kunnen schriftelijk genoteerd worden in een aparte map. De betreffende map wordt bewaard in een afgesloten kast.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MARMER ~ Bezield Werken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Klantgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer): de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst: op dit moment (2018) is die 7 jaar.
 • Dossiers van coachees: de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst: op dit moment (2018) is die 7 jaar.
 • E-mailgegevens nieuwsbrief: direct als je aangeeft dat je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, bijvoorbeeld via de knop “uitschrijven” in de nieuwsbrief.
 • Deelnemerslijsten, intakeformulieren, dieetwensen en overige alleen voor de training/workshop relevante gegevens voor trainingen en workshops worden 2 maanden na afloop van de training/workshop verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
MARMER ~ Bezield Werken verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MARMER ~ Bezield Werken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
MARMER ~ Bezield Werken gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies en hebben een verwerkersovereenkomst gesloten en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Ook het delen van gegevens aan derden is uitgezet. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Laposta
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Laposta. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Laposta. Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan kan het zijn dat ons nieuwsbriefprogramma vastlegt wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt. Laposta deelt geen gegevens met derden.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
MARMER ~ Bezield Werken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@bezieldwerken.net.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MARMER ~ Bezield Werken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens over welke wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@bezieldwerken.net.
Daarnaast het je het recht:

 • op intrekking van verleende toestemming;
 • om een klacht in te dienen.